ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมตามโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 10/2561
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมตามโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 10/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันนี้ (19 กรกฎาคม 2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดยนายธนิต ธนเสนีย์วัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1 รักษาการผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด จัดประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ครั้งที่ 10/2561) โดยได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานที่ผ่านมา ร่วมวางแผนปฏิบัติการในการทำงานในเดือนถัดไปเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สอบถามปัญหา เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937