ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
กปภ.สาขาผักไห่ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำโดยนางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมศึกษาดูงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP พร้อมให้คำแนะนำถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป
...............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937