ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก(Gecc) ณ กปภ.สาขาปทุมธานี
กปภ.สาขาโนนสูง ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก(Gecc) ณ กปภ.สาขาปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่่านมา นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำทีมพนักงานในสังกัด ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก(Gecc) ณ กปภ.สาขาปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยื่นรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบผลิต เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง
.........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937