ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมงาน "เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปลูกต้นไม้ในใจคน"
กปภ.ข.2 ร่วมงาน "เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปลูกต้นไม้ในใจคน"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(6 กรกฎาคม 2561) นายสุเมธี เจริญวงษ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มอบหมายให้ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ นำทีมตัวแทนพนักงานใน กรจ.2 และตัวแทนพนักงานในสังกัด กปภ.สาขามวกเหล็ก เข้าร่วมงาน "เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปลูกต้นไม้ในใจคน" ที่จัดขึ้นโดยองค์การเภสัชกรรม ณ เขามัน โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่ง องค์การเภสัชกรรม ได้เข้าร่วมโครงการบริหารการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM) กับ กปภ.ข.2 โดยภายในงานได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัล พร้อมทั้งนำน้ำดื่มบรรจุขวดมาให้บริการฟรีแก่ผู้ร่วมงาน
......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937