ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 6 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยหัวข้อสนทนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติงานของทุกสายงาน และการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2561 พนักงานที่ได้รับเลือกคือ นางสาวธันญารัตต์ ขุนเพชร ตำแหน่ง นักบัญชี 6 สังกัดงานอำนวยการ
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937