ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นำโดยนางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำทีมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณอาคารสำนักงาน  โดยจัดภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน ทำความสะอาดคลังพัสดุ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด และเพื่อให้เป็นสถานที่น่าใช้บริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดให้ระหว่างพนักงานอีกด้วย
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937