ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2561
กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2561 โดยประเด็นหลักในการสนทนา คือ การเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำ พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาในการทำงาน  พร้อมร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อให้งานสำเร็จตรงตามเป้าหมาย
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937