ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > พนักงาน กปภ.ข 2 เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ณ โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
พนักงาน กปภ.ข 2 เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ณ โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (29 มิถุนายน 2561) นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำคณะพนักงานในสังกัด ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา และการควบคุมคุณภาพน้ำ ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937