ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2561
กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนาย 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดยนายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์  ผู้จัดการกปภ.สาขานครนายก  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดประชุมสนทนายามเช้า  Morning Talk ประจำเดือนมิถุนาย 2561 โดยพูดคุยหารื่อเรื่องการจะจัดทำโครงการ GECC  ร่วมวางแผน เตรียมการ หลังจากไปศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขาปทุม และการเตรียมความพร้อมการผ่อนชำระค่าน้ำเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ  2561 และซักซ้อมให้ทุกคนใช้โปรแกรมระบบติดตามมาตรวัดน้ำของกองมาตรวัดน้ำเพื่อเพิมประสิทธิภาพในการทำงาน และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน มิถุนายน  2561ได้แก่  นางสาวบุษราภรณ์  นนทมาตย์  นักบัญชี  6
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937