ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561
กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการฯ นางนฤมล ชัชวาลย์ หัวหน้างานอำนวยการ นางรุ่งนภา เสริมสุข หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 นายอติราช เสริมสุข หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานประปาในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ วัดกลางคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประปา
............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937