ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561
กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยหารือแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937