ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาครบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ กปภ.สาขาปทุมธานี
พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาครบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ กปภ.สาขาปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี นำโดย นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผจก.กปภ.สาขาครบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ กปภ.สาขาปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ และนำมาปรับปรุงให้เข้ากับสถานที่ เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
..............................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937