ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561
กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร พร้อมกำชับเรื่องการดูแลคุณภาพน้ำที่หน่วยบริการกุดตาเพชร เพื่อให้น้ำประปาได้คุณภาพตามมาตรฐานของ กปภ.ต่อไป
..............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข. 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937