ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาปทุมธานี
กปภ.สาขานครนายก ศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดยนายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขานครนายก พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยในปี พ.ศ. 2559 โดย กปภ.สาขาปทุมธานี ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สำนักงานสวยงาม ตามมาตรฐาน GECC  และในการดูงานครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)  พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำ ณ สถานีวัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937