ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาเสนาจัดกิจกรรมเติมใจให้กันออกพบประชาชนเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ ประจำปี 2561
กปภ.สาขาเสนาจัดกิจกรรมเติมใจให้กันออกพบประชาชนเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นำโดย นางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา พร้อมด้วยนายวีระ ไชยวงศ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2561 โดยได้ดำเนินการออกหน่วยพบประชาชนเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ และรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในพื้นที่ชุมชน วัดลอดช่อง  หมู่ที่ 8-9 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
...................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองรบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937