ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรีพบลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
กปภ.สาขาลพบุรีพบลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          นายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ พวงศิลป์ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2561 ณ หมู่บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว , น้ำประปาไหลอ่อน  จำนวน 7 ราย พร้อมสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการของ กปภ.สาขาลพบุรี
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937