ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำทีมโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณ ม.11 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขอมิเตอร์ใหม่ , แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์/น้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ และตรวจสอบมาตรวัดน้ำพร้อมผูกลวดตีตรามาตรให้แก่ผู้ใช้น้ำ
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937