ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ กปภ.สาขานครนายก ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ กปภ.สาขานครนายก ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี นางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ให้การต้อนรับนายยุทธพงศ์ พิชญาภรณ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขานครนายก พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ในการเข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาปทุมธานี ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สำนักงานสวยงาม ตามมาตรฐาน GECC พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำ ณ สถานีวัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ณ บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937