ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สายงานสำนักปฎิบัติการ4
กปภ.สาขานครนายก ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สายงานสำนักปฎิบัติการ4
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อม หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สายงาน  สปก.4  นำโดย นางดาวรุ่ง  ปิติปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 4  พร้อมพนักงานในสายงาน  สปก.4  จำนวน 15 คน  ดูงานโครงการจัดการน้ำสะอาด  WSP  เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการสนับสนุนโครงการ  WSP  ปี 2561  ในระดับสำนักปฏิบัติการภาค
.........................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937