ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ จัดประชุมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2561
กปภ.สาขาท่าเรือ จัดประชุมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนาย 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดยนายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดประชุมสนทนายามเช้า  Morning Talk ประจำเดือนมิถุนาย 2561 โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานแต่ละสายงาน พร้อมสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป
....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937