ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง จัดโครงการ "การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ตามระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2557" ร่วมกับ 3 กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี รวมถึงพนักงานและตัวแทนอ่านมาตร
กปภ.สาขาคลองหลวง จัดโครงการ "การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ตามระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2557" ร่วมกับ 3 กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี รวมถึงพนักงานและตัวแทนอ่านมาตร
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง โดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงและพนักงานประปาในสังกัดงานอำนวยการ งานจัดเก็บรายได้ 1,2 และงานบริการ ฯ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดการอบรมโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ให้ความรู้เรื่องการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม นามเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค เป็นวิทยากรในบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) โดยมีตัวแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องของการประปาส่วนภูมิภาคที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีทั้ง 4 สาขา รวมถึงบริษัทตัวแทนอ่านมาตร เข้าร่วมการอบรมประมาณ 70 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937