ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. บริเวณรอบสำนักงาน และสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2561
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. บริเวณรอบสำนักงาน และสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กปภ. สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร และนางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้จัดการและผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบอาคารสำนักงานประปาปทุมธานี และล้างถังตะกอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองน้ำประปา ตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำปี 2561 ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่สำนักงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ณ บริเวณอาคารสำนักงานประปาปทุมธานี  และสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937