ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง ประชุมร่วมกับ กรจ.กปภ.เขต 2 เรื่องควบคุมน้ำสูญเสีย
กปภ.สาขาคลองหลวง ประชุมร่วมกับ กรจ.กปภ.เขต 2 เรื่องควบคุมน้ำสูญเสีย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นายอติราช เสริมสุข หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียพร้อมกับพนักงานในสังกัดงานบริการฯ ประชุมร่วมกับ กรจ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง เวลา 10.50 น. เกี่ยวกับเรื่อง การควบคุมน้ำสูญเสีย และ DMA ที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อหารือในการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียและแนวทางที่เกี่ยวข้องต่อไป
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937