ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมกับ 3 กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จัดอบรมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ให้ความรู้เรื่องการจัดประเภทผู้ใช้น้ำตามระเบียบ กปภ.ให้แก่พนักงานและตัวแทนอ่านมาตร
กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมกับ 3 กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จัดอบรมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ให้ความรู้เรื่องการจัดประเภทผู้ใช้น้ำตามระเบียบ กปภ.ให้แก่พนักงานและตัวแทนอ่านมาตร
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (14 มิ.ย. 2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับ กปภ.สาขาคลองหลวง ธัญบุรี และปทุมธานี จัดการอบรมโครงการ " เพื่อนช่วยเพื่อน " ให้ความรู้เรื่องการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม นามเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต (พ) โดยมีตัวแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องของ กปภ.สาขาในจังหวัดปทุมธานีทั้ง 4 สาขา รวมถึง บริษัทตัวแทนอ่านมาตร เข้าร่วมการอบรมรวมประมาณ 70 คน  โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2557 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937