ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เข้าพบผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงแก้ไขกรณีน้ำประปาไหลอ่อน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เข้าพบผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงแก้ไขกรณีน้ำประปาไหลอ่อน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(13 มิถุนายน 2561) นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เข้าพบพันเอก ศรัณย์ รอดบุญธรรม ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4รักษาพระองค์ ณ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จ.สระบุรี เพื่อพูดคุยหารือแนวทางการแก้ไขกรณีน้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ และขอใช้พื้นที่กรมทหารม้าที่ 4 ในการสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
.............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937