ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจหาน้ำสูญเสีย
กปภ.สาขาปากช่อง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจหาน้ำสูญเสีย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นางสาวเปรทมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง มอบหมายให้ นายคณิน รูมะปาน หัวหน้างานบริการ พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการตรวจหาน้ำสูญเสีย บริเวณพื้นที่ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดจำนวนน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องน้ำไหลอ่อน-ไม่ไหลอีกด้วย
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937