ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (๕ มิ.ย. ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ)  นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) หัวหน้างานและพนักงาน ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) นำโดย นายชวลิต ชูขจร ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ ๑๓ จำนวน ๕ ท่าน ที่มาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ  โดยสอบถามผู้บริหารและพนักงาน ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ ภายใต้แนวคิด "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"
.....................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937