ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับกปภ.ข.2 กปภ.สาขาปทุมธานี และกปภ.สาขาเสนา จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบอาร์โอ (RO : Reverse Osmosis System) ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับกปภ.ข.2 กปภ.สาขาปทุมธานี และกปภ.สาขาเสนา จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบอาร์โอ (RO : Reverse Osmosis System) ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับกปภ.ข.2 กปภ.สาขาปทุมธานี และกปภ.สาขาเสนา จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบอาร์โอ (RO : Reverse Osmosis System) ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานจากบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจการประปา และเป็นไปตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937