ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561
กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำทีมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดสภาวะโลกร้อน
......................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937