ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาท ลงพื้นที่ออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองสองตอน ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
กปภ.สาขาพระพุทธบาท ลงพื้นที่ออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองสองตอน ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท โดยนายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมออกหน่วย "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดหนองสองตอน ม.3 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1200 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937