ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ออกหน่วย มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561 ณ วัดบ่อทอง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ออกหน่วย มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561 ณ วัดบ่อทอง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 พฤษภาคม  2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ,หัวหน้างาน , พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์-บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบ่อทอง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในโครงการดังกล่าว
          ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ได้ให้บริการให้ความรู้/คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการการใช้น้ำประปา ในชีวิตประจำวัน การขอติดตั้งประปาแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่   ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937