ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในสังกัด กปภ.ข.2 พร้อมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในสังกัด กปภ.ข.2 พร้อมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมคณะทำงาน ในการจัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในสังกัด กปภ.ข.2 เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด  พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้ามารับบริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937