ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง พบผู้ใช้น้ำในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2561
กปภ.สาขาปากช่อง พบผู้ใช้น้ำในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย น.ส. เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จ้ดการ กปภ.สาขาปากช่อง พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับ งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 นำรถ PWA Moving Service ออกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2561 ณ ชุมชนโรงทอกระสอบ เทศบาล 38 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยและสอบถามความคิดเห็นในการใช้น้ำประปาของลูกค้าในพื้นที่ พร้อมตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบประปาภายในบ้านว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือไม่ รวมถึงนำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และสมุดโน๊ต ไปแจกลูกค้าประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้วย
.......................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่ว่นภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937