ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพ.ค.61 พร้อมร่วมทำกิจกรรม 5ส.
กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพ.ค.61 พร้อมร่วมทำกิจกรรม 5ส.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์ ผู้จัดการการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ  ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร  และ งานผลิตได้ทำกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาดตู้ PM และตู้ควบคุม ของกปภ.สาขานครนายก
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937