ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต2 พร้อมพนักงานในสังกัด จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีการบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบงานแผนที่แนวท่อ (GIS) พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านต่างๆ ร่วมแก้ปัญหาและช่วยกันหาแนวทางการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2561 และผู้ที่ได้รับเลือก คือ นายโกวิท แจ่มโกมัย ตำแหน่งวิศวกร 6
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937