ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า( Morning Talk ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ วัฒนนธรรมองค์กร กลยุทธ์สร้าระบบและส่งเสริมความผูกพัน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานในองค์กร และมีการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน อีกด้วย
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937