ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแค ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
กปภ.สาขาหนองแค ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(16 พฤษภาคม 2561) งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย มอบหมายให้ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกับ นายชวลิต วรชิน ผจก.กปภ.สาขาหนองแค พร้อมพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ณ กปภ.สาขาหนองแค
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937