ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
กปภ.สาขารังสิต(พ) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
 
          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต มอบหมายให้ นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ) พร้อมหัวหน้างานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ที่ให้เกียรติเป็นประธานใน การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขารังสิต(พ) โดยประเด็นสำคัญของการประชุมฯ ครั้งนี้ เน้นที่การลดน้ำสูญเสีย การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ การตรวจสอบมาตร และแนวทางการเพิ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937