ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
กปภ.สาขาคลองหลวง เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง โดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ตามที่จังหวัดปทุมธานีมีแนวทางในการจัดตั้ง เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนโยบายจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ), การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ก่อนที่จะเปิดทดสอบระบบในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ห้างสรรพสินค้าฟิวส์เจอร์พาร์ค รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937