ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน
กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำบุญสำนักงาน ถวายภัตตาหารแด่        พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน
................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937