ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ อาคารโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 ฯ ต.คลองหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ อาคารโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 ฯ ต.คลองหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 9 พฤษภาคม 2561 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายอนันต์ ศิริธานันท์ หัวหน้างานผลิต เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้งให้การต้อนรับในการเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำสระเก็บน้ำพระราม 9 ฯ ต.คลองหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937