ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง กปภ.สาขาคลองหลวง ออกหน่วยในวันส่งมอบบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 2
กปภ.สาขาคลองหลวง กปภ.สาขาคลองหลวง ออกหน่วยในวันส่งมอบบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ นำทีมหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานประปาในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยรับติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ในวันส่งมอบบ้านโครงการเอื้ออาทรรังสิตคลอง 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 2 เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้น้ำที่ต้องการติดตั้ง     มิเตอร์ประปาใหม่
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937