ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน” ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน” ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน" ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  ภายในงานได้ ร่วมกันทำความสะอาด โดยแบ่งพื้นที่ตามโซน ตั้งแต่โรงเรียนสุขสะอาด ผ่านบริษัท Work Point จนถึงประตูระบายน้ำเชียงรากน้อย ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม เมื่อวันพุธที่  9  พฤษภาคม 2561
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937