ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดยนางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำทีมพนักงานร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ศาลาวัดแก้วนิมิตร หมู่7 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดยนางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำทีมพนักงานร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ศาลาวัดแก้วนิมิตร หมู่7 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 27 เมษายน 2561 นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  นำทีมพนักงานร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน  200  ขวด  แจกแผ่นพับ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค  และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำน้ำสะอาดให้กับผู้มาร่วมงาน  และสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชน   กับการประปาส่วนภูมิภาค   ณ ศาลาวัดแก้วนิมิตร หมู่7 ตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937