ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
กปภ.สาขาอ่างทอง นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำโดยนายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาอ่างทอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้า และเพื่อเป็นการลดปัญหาข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นตามมา
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937