ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 8 พฤษภาคม 2561 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยหัวข้อสนทนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติงานของทุกสายงาน และการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพื่อลดน้ำสูญเสียตามแผนปฏิบัติการ เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น
.....................................................
 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937