ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2561
กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี นำโดย นายบรรลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผจก.กปภ.สาขาครบุรี พร้อมพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมีการพูดคุยเรื่อง ผลประกอบการรายรับ - รายจ่าย การติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ การตัดมาตร และอื่นๆ พร้อมทั้งปัญหาอุปกรรคในการทำงานด้านต่างๆ แสดงความคิดเห็นเพื่อให้การทำงานลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937