ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง พบลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
กปภ.สาขาชุมพวง พบลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ 14  และ บ้านเดื่อ หมู่ 5 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยได้นำพนักงานออกพบลูกค้าและประชาชนเพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน ซึ่งมีลูกค้าได้รับบริการในวันดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 18 หลังคาเรือน
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937