ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่ ๙ บ้านท่ากระทุ่ม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดโครงการครั้งนี้ ได้ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ เบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นคำร้องขอติดตั้งระบบประปาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้ดำเนินการตรวจสอบ/ซ่อมอุปกรณ์ประปาและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้นำหมู่บ้าน พร้อมคำชมและรอยยิ้มจากผู้ใช้น้ำ เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937