ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ สวทช. จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ(DSM)
กปภ.ข.2 ร่วมกับ สวทช. จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ(DSM)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (4 พฤกษาคม 2561) นายสุเมธี เจริญวงษ์มิตร ผอ.กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 มอบหมายให้ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมตัวแทนพนักงานในสังกัด ร่วมออกบูธให้ความรู้ณรงค์การประหยัดน้ำ ในงาน Green & Clean ที่จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อาคารกลาง สวทช. โดย กปภ.ข.2 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำร่วมกับ สวทช. อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้วโดยยึดหลักการดำเนินงานจากโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937